Resveratrol Protects Against Pulmonary Arterial Hypertension in Rats via Activation of Silent Information Regulator 1

Autore: Lei Yu Yingfeng Tu Xueling Jia Kun Fanga Li Liu Lin Wan Chuanying Xianga Yanan Wanga Xiangju Sun Tianyou Liu Dejun Yu Weiwei Cao Yinli Song Yuhua Fan

Rivista: www.karger.com

Resveratrol Protects Against Pulmonary Arterial Hypertension in Rats via Activation of Silent Information Regulator 1