α-Klotho is a non-enzymatic molecular scaffold for FGF23 hormone signalling

Autore: Gaozhi chen, yang Liu, regina Goetz, Lili Fu1,Seetharaman jayaraman, Ming-chang Hu, Orson W. Moe, Guang Liang, Xiaokun Li1 & Moosa Mohammadi

Continua a leggere

Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria

Autore: Lisa maier, mihaela Pruteanu, michael Kuhn, Georg Zeller, anja Telzerow, Exene Erin anderson, ana rita Brochado, Keith conrad Fernandez, hitomi Dose, hirotada mori, Kiran raosaheb Patil, Peer Bork, athanasios Typas

Continua a leggere